Yönetim Kurulu

Aydın ŞENER
Aydın ŞENER

Yönetim Kurulu Başkanı

SMMM / Sorumlu Denetçi

Ercüment ERCOŞAN
Ercüment ERCOŞAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

SMMM / Sorumlu Denetçi

Şadi BALTACI
Şadi BALTACI

Yönetim Kurulu Üyesi

YMM / Sorumlu Denetçi

Aydın ŞENER

Aydın ŞENER

Yönetim Kurulu Başkanı

SMMM / Sorumlu Denetçi

 

1968 Bursa doğumlu, ilk, orta ve lise tahsilini Bursa’da, üniversite tahsilini ise Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde 1991 yılında tamamladı. Mezuniyet sonrası bağımlı olarak sanayi işletmelerinin muhasebe bölümlerinde çalışarak mesleğe başlamıştır. 1994 yılında ise Smmm ünvanıyla Meslek Mensubu olmuştur.

1995 yılında askerlik görevi sonrası Yeminli Mali Müşavirlik firmalarında Denetçi olarak çalışmış, 2000 yılından bu yana ise kendi bürosunda Smmm olarak faaliyetine devam etmektedir. Serbest faaliyeti esnasında bazı Bağımsız Denetim Kuruluşlarına sözleşmeli Denetçi olarak Denetim hizmeti de vermiştir.

2006 yılında Küresel Bağımsız Denetim Anonim Şirketi kurucu ortağı olmuştur. Şirketin KGK Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkisi alınmasıyla birlikte Denetim faaliyetlerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.

Aydın ŞENER evli ve iki çocuk babasıdır.

Ercüment ERCOŞAN

Ercüment ERCOŞAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

SMMM / Sorumlu Denetçi

 

1959 yılı Bursa doğumlu olup, ilk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1984 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası bağımlı olarak sanayi işletmelerinin muhasebe bölümlerinde çalışarak mesleğe başlamıştır. 1996 yılında Smmm ünvanıyla Meslek Mensubu olmuştur.

1998 yılından bu yana ise serbest olarak kendi bürosunda Smmm olarak faaliyetine devam etmektedir.

2006 yılında Küresel Bağımsız Denetim Anonim Şirketi kurucu ortağı olmuştur. Şirketin KGK Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkisi alınmasıyla birlikte Denetim faaliyetlerinde çalışmalara başlamıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Şadi BALTACI

Şadi BALTACI

Yönetim Kurulu Üyesi

YMM / Sorumlu Denetçi

 

1956 yılında Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bigadiç ilçesinde, Lise öğrenimini Ankara Maliye Meslek lisesinde tamamladı. Gazi Ünüveristesindekini lisans öğrenimini 1980 yılında tamamladı.

1973-1990 yılları arası Maliye Bakanlığına bağlı çeşitli taşra teşkilatlarında görev aldı ve 1990 tılında vergi denetmenliği görevini yürütürken istifaen ayrılarak Mali Müşavirlik mesleğine başlamıştır. 1996 yılından itibaren YMM olarak kendi adına çalışmaktadır.

2015 yılında Bağımsız Denetçi ünvanı alımıştır.